Kategóriák
Hírek Uncategorized

LENCSÉS LAJOS OBOISTA 80. SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE A BMC-BEN

Egy felejthetetlen, teltházas koncerttel ünnepeltük Lencsés Lajost a Budapest Music Center színpadán. Bendzsel Miklós, a Budapesti Vonósok Alapítványa kuratóriumának elnöke az alábbi levéllel köszönti az idén 80. éves művészt:

ERŐS HANGÚ FA – LENCSÉS LAJOS OBOISTA 80. SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE A BUDAPESTI VONÓSOKKAL A BMC-BEN

… csodálatos nemesség, éberség, stílusérzék, kollegiális közvetlenség, finom humor, természetes szerénység …
Szent Ágoston: A zenében a muzsika isteni mivoltát kell csodálni
és nem a muzsikus képességét …

Lencsés Lajos két esztendeje a fenti erényekkel méltatta az elmúlt hetekben 90. születésnapját ünneplő Botvay Károly csellóművészt és az Ő kamarazenekarát, a Budapesti Vonósokat – akkor kényszerűségből elmaradt közös koncertjük okán. Rövid video-üzenetében meggyőződéssel idézte Szent Ágoston mottóba emelt maximáját; ez az alázat is röpteti oly magasságokba előadóművészetét, jelenléte kisugárzását.

Január 18-án az ünnepelt és az együttes Gőz László vendégszeretetét élvezve tanúságot tett arról, hogy a hajdani méltató milyen kivételes fokon testesíti meg mindazt, amivel maga írta körül az arisztotelészi létmódot: a szerzett készséget arra, hogy jól cselekedjünk … Ez az est terített asztal, főhajtás és a saját erő kiáramlásának ünnepi alkalma volt, dorogi honfiakkal közösen.

Dalbergia melanoxyon, a grenadilfa fateste az a tömör, olajos, az erdőtűznek is ellenálló geszt, amely az ’hautbois’ fafúvós hangszerek nagyra becsült, ritka kemény és nehéz, bíbor-barna vagy mélyfekete alapanyaga. A nádsípos, kúpos furatú hangszer légoszlopának rezonanciái a teljes felhangsort tartalmazzák. A csellóhoz hasonlóan, a fúvósok családjában az emberi hanghoz legközelebb álló lágy és átható hangja méltán ébreszt rajongást.

Az ünnepelt összeállította program első darabjaként Bach 1727-ből származó, a lipcsei Tamás-templom karnagyaként 42 éves korában komponált kantátája (Ich bin vergnügt mit meinen Glücke – Megelégszem sorsommal), szoprán ének- és oboaszólóval hangzott fel (BWV 84). A szerény, nyugodt bizakodás odaadása az ölelkező motívumokban, a két-két rövid Áriában és Recitatívóban és a zárókorál emlékezetes imafohászában visszhangzott Jónás Krisztina énekében.

A Zeneakadémián egy évszázada csaknem három évtizedet oktató bajor Koessler János 12 német nyelvű kamaradalát vonósnégyes, oboa – kürt páros és a drámai, erős és csillogó hangszínnel, sokszínű kifejezőkészséggel megáldott kiváló szoprán előadásában élvezhette a teltházas közönség.

Az est csúcspontja a szünet után következett. Lencsés Lajos, mint a magyar peregrinus muzsikusok „monostorául” is szolgáló Budapest Music Center vendége meghatottan osztotta meg velünk előző estéjének élményét, az ott élő Kurtág Györggyel való örökre emlékezetes beszélgetésének benne keltett visszhangját. A Mester meglepetése pedig kivételes gesztussal nyűgözte le: egy személyes ajánlású miniatűrt, egy nagy lélegzetnyi fuvallatú Hommage kottalapját nyújtotta át Neki születésnapi ajándékul. Kurtág György az erkélyről mosollyal nyugtázta a megosztott történetet, s lélegzet visszafojtva hallgathattuk meg a szerzővel együtt az először felhangzó laudáló fohászt …

Hommage à Lencsés Lajos 80: előttem a tizenkét ütem oboára, Sostenudo, poco andante, egyszersmind dolce, espressivo, semplice … fennen piú intenso, majd leszálló parlando, sonore … fennsíkra kapaszkodó megnyugvás: con intimitá.

A japán rövid versek átírásunkban ötsoros, több szótagú válfaja (tanka) és a három soros, leheletnyi haiku között lengedez, utal rá az ünnepelt is, még mielőtt ajkai közé szorítja a kettős nádszál-sípot.

Mint rövid szalagú, színes csíkos rojtú, szent szöveges imazászló, lassú csapású lobogással. A szabadságban élő sirály röpte méri föl így a lankás toszkán vagy provence-i dombokat, bércre és szurdokra lesve, a tengerre várakozva …

Tapsunkkal a szívünk száll fel a Mester erkélyére, időn kívüli hálás mosolyban olvad egybe muzsikus és hallgató, az ünneplő közösség egy becses időkapszulával gazdagodott …

Farkas Ferenc 1994-es Aria e rondo all’ ungherese című darabja oboa- és hegedűszólókkal gombolyított vonószenekari remekmű, a stílusjegyek a két nemzet örökségéből merítenek, magyar történeti jelenetek egy olaszos falikárpiton, Pilz János koncertmesterrel megkapó összhangban és váltakozva …

A Budapesti Vonósok Weiner Leó iránti hódolatának egyik legihletettebb első Divertimento előadása következett, az anyaföld és a hazavágyás kamara-himnuszaként.

A vallomásos beszélgetéssel egybefűzött est záródarabja Kodály Zoltán Epigrammák (1954) című fűzére, amelyek 9 kis tétele Kistétényi Melinda bukolikus énekverseivel (1958) vált kedvelt, kamara-átiratú „zenei éremmé” (Hollós Máté). Lencsés Lajos oboa (angolkürt) átirata pedig az elégikus emelkedettből libben a csipkelődő disztichonok világába: nagynevű hazánkfia így lényegült Camus-t idéző filozófusból a joie de vivre, az életöröm követévé.

Kategóriák
Hírek Uncategorized

Botvay 90 ünnepi hangverseny képekben

Teltházas Zeneakadémiai koncerttel köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából zenekarunk alapítóját és művészeti vezetőjét, Botvay Károlyt.  

Kategóriák
Hírek Uncategorized

A 90 éves Botvay Károlyt ünnepeljük

90. születésnap, 45 év a Budapesti Vonósok élén, 6000 koncert 5 kontinensen. A szép számok a többek között Liszt-, Kossuth-, Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas Botvay Károly eddigi izgalmas életét rejtik. Már ennyiből is sejtheti még a kevéssé bennfentes közönség is: élő legendáról van szó! De személyesebb irányba terelve a szót, idézzük csak Fülei Balázs zongoraművész gondolatait, aki laudációt mondott a Zeneakadémia professor emeritusáról az idei Weiner Leó-emlékdíj átadásakor: „Szerencsésnek mondhatja magát mindenki, aki Botvay tanár úrnál tanult vagy tanul éppen most. Ízlésvilága, értékrendje jelenné teszi a múltat, termékeny keretet ad a jövőnek.”

Botvay gazdag életútját a számok és díjak mellett az állomások is jelzik: tanárai között tudhatta Friss Antalt, Banda Edét, Weiner Leót és Mihály Andrást, tagja, majd szólócsellistája volt a Magyar Állami Operaház zenekarának, muzsikált a Bartók, a Végh és az Új Budapest Vonósnégyesben, kamarazenére taníthatta a zeneakadémistákat, és megalapította, valamint máig vezeti a Budapesti Vonósokat. 

December 28-án Botvay Károly 90. születésnapját ünnepli – közhelyesen szólva – „mindenki, aki számít” a hazai zenei életben. A 90 évről elmondhatjuk, hogy minden ember esetében mérföldkő, ha megéri, és ezt meg kell ünnepelni, de egy olyan muzsikus kapcsán, aki Weiner Leó tanításait és szellemiségét adhatta tovább muzsikustársainak és tanítványainak, aki a legkiválóbb hazai kvartettek tagjaként, majd a Budapesti Vonósok művészeti vezetőjeként öregbítette a magyar (kamara)zene és zenészek hírnevét a nagyvilágban, mindenképp történelmi pillanat! A születésnapi köszöntőt a kiváló csellista és művészeti vezető természetesen elsősorban saját együttesétől kapja, de hallhatjuk játszani aznap este Rohmann Ditta csellóművészt, valamint Vigh Andrea hárfaművészt, a Zeneakadémia rektorát. A műsoron a Botvay tanár úr által igen szeretett és nagyra becsült Carl Philipp Emanuel Bach zenéje, valamint egykori mestere, Weiner Leó művei csendülnek fel. Az ünnepléshez a patinás helyszínt pedig mindannyiunk szeretett Zeneakadémiája biztosítja. 

Fotó: Szász Marcell

Program:
Carl Philipp Emanuel Bach: e-moll szimfónia, Wq 178
Carl Philipp Emanuel Bach: A-dúr csellóverseny, Wq 172

Weiner Leó: Románc, op. 29
Weiner Leó: Pasztorál, fantázia és fúga, op. 23

KÖZREMŰKÖDIK:

Vigh Andrea (hárfa)
Rohmann Ditta (cselló)

Budapesti Vonósok

koncertmester: Pilz János
művészeti vezető: Botvay Károly

JEGYEK: ITT

Kategóriák
Hírek Uncategorized

Itáliai körúton a Budapesti Vonósokkal

A hűvös-borongós ősz elől a napfényes Itáliába invitálja közönségét a Budapesti Vonósok együttese: a képzeletbeli úton a barokk és a klasszika nagy olasz mesterei csavarják fel a hőszabályzót. Ritkaságokkal és ismertebb dallamokkal egyaránt találkozhatunk a hangversenyen, az utóbbiakat leginkább Geminiani Corelli nyomán komponált d-moll concerto grossója képviseli, benne a híres La Follia-témával – melyet számos barokk mester mellett Liszt és Rachmaninov is feldolgozott –, de Boccherini d-moll szimfóniája, „Az ördög háza” is megszólal időről időre a koncerttermekben. Ugyanez már nem feltétlenül mondható el Sammartini versenyművéről vagy Pergolesi sinfoniájáról, így a különlegességekre vadászó ínyencek számára is tartogat meglepetéseket a Budapesti Vonósok októberi zeneakadémiai estje. Apropó, meglepetés: talán sokan azt sem tudták, hogy a Söndörgőből ismert virtuóz muzsikus, Eredics Salamon a népzene mellett bizony néha a klasszikus repertoárban is megmerítkezik: korábban Lachegyi Imre és Anneke Boeke irányításával mélyült el a blockflöte rejtelmeiben, fellépett Kocsis Zoltánnal és a Budapesti Fesztiválzenekar régizenei együttesével, de kamarazenekarunkkal sem most játszik először: legutóbb Söndörgő-átiratok és Vivaldi-művek bravúros előadásával nyűgözte le a zenekari tagokat és a hallgatóságot egyaránt. Ezúttal sem lesz ez másképp, főleg, hogy ez a repertoár – Geminiani Corelli hegedűszonátája nyomán komponált F-dúr concerto grossója, valamint Sammartini furulyaversenye – bőven lehetőséget kínál a barokkra oly jellemző szabadságra és improvizációra, ezt pedig a népzenei felvértezettségnek köszönhetően Eredics Salamon ki is használja majd, vagyis az élmény garantáltan egyszeri és megismételhetetlen lesz.

Eredics Salamon (fotó: Emmer László)

Geminiani: d-moll („La Follia”) concerto grosso Corelli nyomán
Corelli Concerto for Flute No.4
Salieri: D-dúr sinfonia („La Veneziana”)

SZÜNET

Pergolesi F-dúr sinfonia
Sammartini F-dúr furulyaverseny
Boccherini d-moll („Az ördög háza”) szimfónia, op. 12

KÖZREMŰKÖDIK:

Eredics Salamon (blockflöte)

Budapesti Vonósok

koncertmester: Pilz János
művészeti vezető: Botvay Károly

JEGYEK: ITT

Kategóriák
Hírek

Új sorozattal indul az évad

Új sorozatot indít az idei évadban a Budapesti Vonósok: európai városok múltbeli zenekulturális életének kivágataival ismerkedhet meg a közönség a Vigadóban. Ritkán játszott különlegességek után mindhárom este egy-egy közkedvelt kompozíció zárja a műsort. A zene fővárosai című sorozat házigazdájaként az ismert és közkedvelt zenetörténész-műsorvezető, Bősze Ádám áll a színpadra, aki már több zenetörténeti témájú sorozatot is készített a Budapesti Vonósokkal.

A koncertek alatt a nézők egy virtuális utazáson vesznek részt. A vásznon megelevenednek a “zene fővárosai” és azok a csodálatos helyszínek, melyek a zeneszerzőket megihlették.

PRÁGA – október 9., vasárnap 19.30 VIGADÓ

A cseh muzsikára fókuszál A zene fővárosai című új sorozat első koncertje. A „hosszú 19. század” zenei művelődésével ismerkedhet meg a közönség a Vigadóban: a hangversenyen elhangzó legkorábbi kompozíció az 1780-as években készült, míg a legmodernebb 1914-ben. Ezen az estén a Liszt-díjas hegedűművész, Oláh Vilmos lesz a Budapesti Vonósok vendégkoncertmestere, a műsor középpontjában álló Wanhal-csellóversenyt Rohmann Ditta gordonkaművész játssza.

A koncert egy gyakran játszott művel zárul; 1875 májusában, saját bevallása szerint mindössze 12 nap alatt komponálta Antonín Dvořák egyik legismertebb művét, az öttételes E-dúr vonósszerenádot.

Josef Suk nemcsak tanítványa volt Dvořáknak, hanem Otilie nevű lányát is elvette. Elmélkedés a régi cseh Szent Vencel-korál felett című művét Suk 1914-ben írta, először vonósnégyesre, de ebben az évben elkészült a vonószenekari változat is. A 921 és 935 között uralkodó I. Vencel fejedelmet (csehül: Václav) Csehország védőszentjeként tisztelik. Az uralkodó valószínűleg politikai gyilkosság áldozata lett. A Szent Vencel-korál (csehül: Svatováclavský chorál) történetét a kutatók egészen az 1100-as évekig vissza tudják fejteni. A könyörgő egyházi himnusz népénekként ismert Csehországban. A történeti emlékezet, a katolikus gyakorlat és a nemzeti önazonosság szempontjából az I. István királyt megszólító Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga kezdetű magyarországi néphimnuszhoz hasonlíthatjuk. Suk nem véletlenül az 1. világháború kitörésének évében dolgozta föl ezt a dallamot. A cseh nemzeti érzelmeket szólította meg így, kifejezve az Osztrák–Magyar Monarchiától független cseh nemzetállam vágyát.

Bár a történeti Csehország területén született, szakmai pályafutása jelentős részét Bécsben töltötte Johann Baptist Wanhal (a 20. századi cseh írásmód szerint: Jan Křtitel Vaňhal, 1739–1813), és a bécsi klasszikus triász – Haydn, Mozart, Beethoven – is elismerte művészetét. Háromtételes C-dúr csellóversenye az 1780-as években készült.

JEGYEK: ITT VÁSÁROLHATÓAK

Kategóriák
Hírek

IV. Óbudai ZeneZug Fesztivál a Budapesti Vonósokkal

Zenés nyáresték a Krúdy-negyedben: Bartók és kortárs jazz, zenei csemegék az 1700-as évekből, klasszikus zenei stand-up, és egy sokszínű zárókoncert Szalóki Ágival, modern klasszikusokkal, történeti slágerekkel. Június harmadik hétvégéjén látogassa meg az Óbudai ZeneZug Fesztivált, találkozzon a Budapesti Vonósokkal!

A IV. Óbudai ZeneZug Fesztivál műsora:

2022. június 17. péntek 

18:00 Miből lesz a cserebogár? 
Országos versenyeken győztes zeneiskolások bemutatkozása a Budapesti Vonósokkal

20:30 Zegzugos zenei utazás az Óbudai Társaskör termeiben

2022. június 18. szombat

16:00 Szép Bence interaktív stand up vs. komolyzene műsora

17:00 Miért lettem zenész?
Bolla Milán beszélget Lencsés Lajos oboaművésszel

18:00 Lencsés Lajos és a Budapesti Vonósok koncertje

M. Haydn: Notturno
J. Haydn: C-dúr oboaverseny HobVIIg:C1

W. A. Mozart: A-dúr szimfónia K 201 

20:30 Oláh Dezső Vibratone Quartet: Bartók in Blue

2022. június 19. vasárnap

18:00 Szalóki Ági és a Budapesti Vonósok koncertje
Weiner Leó: Divertimento nr. 1 op. 20
Kodály Zoltán: Epigrammák
Bartók Béla: Román népi táncok
Kodály Zoltán: A csitári hegyek alatt

Fekete Gyula: Szerenád
Edith Piaf – Non, Je ne regrette rien
Edith Piaf – Hymne à l’amour
Edith Piaf – La Vie En Rose
Edith Piaf – Je Ne Veux Pas Travailler 
Bernstein: West Side story -vonószenekari átirat
Megáll az idő
Hamvadó cigarettavég
Ezt a nagy szerelmet
A szívemben titokban

20:00 Kerti mulatság

A fesztivál házigazdája:
BOLLA MILÁN

Miből lesz a cserebogár?
Bolla Milán a fesztivál házigazdája
Ifjú tehetségek és a Budapesti Vonósok
A Budapesti Vonósok koncertje a Társaskör nagytermében
Kerti programjaink alatt kiváló borokat kóstolhatott a közönség
Szakcsi Lakatos Béla az esti koncert előtt
Kategóriák
Uncategorized

Zenés kastélytúrák a Budapesti Vonósokkal

A XXV. Haydn Fesztiválon visszatér a zenés kastélytúra zenekarunk közreműködésével.
 
Előadások:
2022. július 16., szombat 11, 13 és 15 órától
2022. július 17., vasárnap 14  és 16 órától
 
Amikor elhatároztuk, hogy a Haydn Fesztivál új helyszín Pápa lesz, az egyik első tervünk az volt, hogy szeretnénk bemutatni a látogatóknak ezt a csodálatos kastélyt.
A helyi szervezőkkel együtt kialakítottunk olyan interaktív, zenés tárlatvezetéseket, ahol a látogatók egyszerre ismerhetik meg az épület gyönyörűen berendezett termeinek történetét, hallhatnak érdekes legendákat az Esterházyak életéről, láthatják hogyan zajlottak a mindannapok a kastélyban, miközben Haydn csodálatos kamarazenéi szólalnak meg a Budapest Vonósok előadásában.
Kategóriák
Hírek

Cziffra Györgyre emlékeztünk Svájcban

Zenekarunk három csodálatos napot töltött a svájci Lutry-ben.

Március 20-i koncertünk Lutry város templomában a Cziffra György-emlékév keretében került megrendezésre.

Ennek megfelelően különleges műsorral készültünk:

W. Fr. Bach: Symphonie en Fa maj.”Dissonant”F.  67

C.Ph.E. Bach: Symphonie en mi-min. Wq 178

Fr. Chopin: Andante spianato et la grande Polonaise

J. S. Bach: Concerto Brandebourgeois nr 3

Fr. Chopin: Concerto en fa min. nr. 2

Magyarország Kormánya a 20. század egyik legkiemelkedőbb zongoraművészének centenáriumát hivatalos emlékév keretében ünnepli, az UNESCO pedig felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába.

A Cziffra100 a Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásának köszönhetően valósul meg, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. segítségével.

A Cziffra100 művészeti vezetője Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész.

A koncert napján a templom megtelt. Rengeteg zenekedvelő magyar vendég érkezett. Jó volt velük elbeszélgetni az esti fogadáson.

Sajnos Balázs János betegség miatt nem tudta vállalni a koncertet, de helyette egy kiváló ifjú zongoraművész, Gyöngyösi Ivett „beugrása”, közreműködése tette varázslatossá az est második felét. Igazi élmény volt a templom falai között felcsendülő kamarazenekari hangzás.

A koncertről a helyi média is beszámolt.

Köszönjük a szervezők nagyszerű munkáját, a nagyvonalú, csodálatos vendéglátást.

Reméljük, hogy jövőre visszatérhetünk.

Kategóriák
Hírek

Csajkovszkij Est – Alexander Simic és a Budapesti Vonósok koncertje

Csajkovszkij Est
Alexander Simic és a Budapesti Vonósok koncertje

2021. október 13. szerda, 19:30 
Helyszín: Festetics Palota Tükörterem

Műsor:
Csajkovszkij: Andante cantabile Op. 11
Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára Op. 33
Csajkovszkij: Vonósszerenád Op. 48

Közreműködik: Alexander Simic – gordonka
Koncertmester: Pilz János

Ha igazán romantikus zenére vágyunk, akkor Csajkovszkij biztosan szerepel a válogatásunkban. Az orosz mester 23 évesen vágott bele a nagy kalandba, hogy jogász múltjának hátat fordítva zenésszé képezze magát. Az Andante cantabile, mely az első vonósnégyes lassútétele, már a szerző életében is önálló életet élt. Egy alkalommal Lev Tolsztoj ült a hallgatóság köreiben, s könnyekben tört ki a mű hallatán.

Az est szólistája a 17 éves Alexander Simic, akire négy éve figyelhetett fel a szélesebb közönség. Az ifjú csellóművész azóta egy new york-i nemzetközi verseny győztese is lett, a Bécsi Zeneművészeti Egyetemen pedig Várdai István növendéke.

A Rokokó-variációk amellett, hogy igazi bravúr-darab, különleges kincseket rejt. A régi francia stílus pompáját, eleganciáját a 19. század felfokozott érzelemi világán átszűrve tárja elénk. Minden hangja Csajkovszkij sajátja, de a téma és a zenekar összeállítása is a késő 18. századra emlékeztet. 
A Vonósszerenád nem hiányozhat mai műsorunkból. Az egyik legősibb műfajnak nagy utat kellett megtennie a lantkíséretes, gyertyagyújtással viszonzott szerelmes daltól a modern koncerttermeket betöltő zenekari muzsikáig. A szerenád azonban mindvégig a rajongás, a vágyódás, az öröm és a szerelem zenéje maradt.

Kategóriák
Hírek

A Budapesti Vonósok évadnyitó hangversenye

Időpont: 2021. szeptember 5., vasárnap 19:00

Helyszín: Óbudai Társaskör Till Ottó terem

JEGYVÁSÁRLÁS ITT!

Műsor:

Bach: C-dúr zenekari szvit No.1, BWV 1066

Bach: d-moll kettősverseny BWV 1043

Közreműködik: Pilz János és Surján Péter – hegedű

– szünet –

Csajkovszkij: Vonósszerenád Op. 48

Koncertmester: Pilz János

Őszi évadnyitó hangversenyünkön az öröm és a remény hangjai szólalnak meg. Nyitányként Bach első zenekari szvitjét választottuk, hogy az új kezdethez méltó ünnepi hangulatba emeljen mindannyiunkat. A szvit műfaja eredetileg azért jött létre, hogy a francia operarajongók többször hallhassák a táncok és balettek zenéjét, így a zeneszerzők különböző kivonatokat készítettek az operákból. Ez a kötetlenség jellemzi Bach négy zenekari szvitjét is. Az ünnepélyes Ouverture (nyitány) után szabadon választott tánctételek következnek, a C-dúr szvitben courante, két gavotte, forlane, két menüett, két bourrée és két passepied.

A versenymű az olasz barokk nagy találmánya. Johann Sebastian Bach sokat tanulmányozta az olasz concertókat, Vivaldi, Marcello és Torelli műveiből csembaló-átiratokat is készített. A d-moll kettősversenyben két hegedű kap kiemelt szerepet, hol együtt, hol külön, hol egymást kísérve, hol egymásnak válaszolva, hol pedig saját tutti szólamukba olvadva; így jön létre a zene egységes, mégis minden pillanatban változó szövete.

Csajkovszkij Vonósszerenádja 1880 óta töretlenül a közönség kedvence. Az első hangok felvázolásakor a zeneszerző még nem tudta, szimfóniát vagy vonósnégyest fog-e írni. A négytételes mű mindkettő jellegzetességeit magában foglalja, csakúgy, mint a romantika személyességét, a balett-zenék francia eleganciáját és az orosz népzene hangvételét. A nyitótétel „Darab szonatina-formában”, majd következik a híres Keringő, az Elégia és végül a Finale „orosz témára”.