Kategóriák
Uncategorized

Zenés kastélytúrák a pápai Esterházy-kastélyban

A XXVI. Haydn Fesztiválon visszatér a zenés kastélytúra zenekarunk közreműködésével.
 
Vezetett túrák:
2023. július 22. szombat 10, 11 és 14 órától
2022. július 23. vasárnap 10, 11  és 14 órától
 
Amikor elhatároztuk, hogy a Haydn Fesztivál új helyszín Pápa lesz, az egyik első tervünk az volt, hogy szeretnénk bemutatni a látogatóknak ezt a csodálatos kastélyt.
A helyi szervezőkkel együtt kialakítottunk olyan interaktív, zenés tárlatvezetéseket, ahol a látogatók egyszerre ismerhetik meg az épület gyönyörűen berendezett termeinek történetét, hallhatnak érdekes legendákat az Esterházyak életéről, láthatják hogyan zajlottak a mindennapok a kastélyban, miközben Haydn csodálatos kamarazenéi szólalnak meg a Budapest Vonósok előadásában.
Kategóriák
Hírek Uncategorized

LENCSÉS LAJOS OBOISTA 80. SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE A BMC-BEN

Egy felejthetetlen, teltházas koncerttel ünnepeltük Lencsés Lajost a Budapest Music Center színpadán. Bendzsel Miklós, a Budapesti Vonósok Alapítványa kuratóriumának elnöke az alábbi levéllel köszönti az idén 80. éves művészt:

ERŐS HANGÚ FA – LENCSÉS LAJOS OBOISTA 80. SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE A BUDAPESTI VONÓSOKKAL A BMC-BEN

… csodálatos nemesség, éberség, stílusérzék, kollegiális közvetlenség, finom humor, természetes szerénység …
Szent Ágoston: A zenében a muzsika isteni mivoltát kell csodálni
és nem a muzsikus képességét …

Lencsés Lajos két esztendeje a fenti erényekkel méltatta az elmúlt hetekben 90. születésnapját ünneplő Botvay Károly csellóművészt és az Ő kamarazenekarát, a Budapesti Vonósokat – akkor kényszerűségből elmaradt közös koncertjük okán. Rövid video-üzenetében meggyőződéssel idézte Szent Ágoston mottóba emelt maximáját; ez az alázat is röpteti oly magasságokba előadóművészetét, jelenléte kisugárzását.

Január 18-án az ünnepelt és az együttes Gőz László vendégszeretetét élvezve tanúságot tett arról, hogy a hajdani méltató milyen kivételes fokon testesíti meg mindazt, amivel maga írta körül az arisztotelészi létmódot: a szerzett készséget arra, hogy jól cselekedjünk … Ez az est terített asztal, főhajtás és a saját erő kiáramlásának ünnepi alkalma volt, dorogi honfiakkal közösen.

Dalbergia melanoxyon, a grenadilfa fateste az a tömör, olajos, az erdőtűznek is ellenálló geszt, amely az ’hautbois’ fafúvós hangszerek nagyra becsült, ritka kemény és nehéz, bíbor-barna vagy mélyfekete alapanyaga. A nádsípos, kúpos furatú hangszer légoszlopának rezonanciái a teljes felhangsort tartalmazzák. A csellóhoz hasonlóan, a fúvósok családjában az emberi hanghoz legközelebb álló lágy és átható hangja méltán ébreszt rajongást.

Az ünnepelt összeállította program első darabjaként Bach 1727-ből származó, a lipcsei Tamás-templom karnagyaként 42 éves korában komponált kantátája (Ich bin vergnügt mit meinen Glücke – Megelégszem sorsommal), szoprán ének- és oboaszólóval hangzott fel (BWV 84). A szerény, nyugodt bizakodás odaadása az ölelkező motívumokban, a két-két rövid Áriában és Recitatívóban és a zárókorál emlékezetes imafohászában visszhangzott Jónás Krisztina énekében.

A Zeneakadémián egy évszázada csaknem három évtizedet oktató bajor Koessler János 12 német nyelvű kamaradalát vonósnégyes, oboa – kürt páros és a drámai, erős és csillogó hangszínnel, sokszínű kifejezőkészséggel megáldott kiváló szoprán előadásában élvezhette a teltházas közönség.

Az est csúcspontja a szünet után következett. Lencsés Lajos, mint a magyar peregrinus muzsikusok „monostorául” is szolgáló Budapest Music Center vendége meghatottan osztotta meg velünk előző estéjének élményét, az ott élő Kurtág Györggyel való örökre emlékezetes beszélgetésének benne keltett visszhangját. A Mester meglepetése pedig kivételes gesztussal nyűgözte le: egy személyes ajánlású miniatűrt, egy nagy lélegzetnyi fuvallatú Hommage kottalapját nyújtotta át Neki születésnapi ajándékul. Kurtág György az erkélyről mosollyal nyugtázta a megosztott történetet, s lélegzet visszafojtva hallgathattuk meg a szerzővel együtt az először felhangzó laudáló fohászt …

Hommage à Lencsés Lajos 80: előttem a tizenkét ütem oboára, Sostenudo, poco andante, egyszersmind dolce, espressivo, semplice … fennen piú intenso, majd leszálló parlando, sonore … fennsíkra kapaszkodó megnyugvás: con intimitá.

A japán rövid versek átírásunkban ötsoros, több szótagú válfaja (tanka) és a három soros, leheletnyi haiku között lengedez, utal rá az ünnepelt is, még mielőtt ajkai közé szorítja a kettős nádszál-sípot.

Mint rövid szalagú, színes csíkos rojtú, szent szöveges imazászló, lassú csapású lobogással. A szabadságban élő sirály röpte méri föl így a lankás toszkán vagy provence-i dombokat, bércre és szurdokra lesve, a tengerre várakozva …

Tapsunkkal a szívünk száll fel a Mester erkélyére, időn kívüli hálás mosolyban olvad egybe muzsikus és hallgató, az ünneplő közösség egy becses időkapszulával gazdagodott …

Farkas Ferenc 1994-es Aria e rondo all’ ungherese című darabja oboa- és hegedűszólókkal gombolyított vonószenekari remekmű, a stílusjegyek a két nemzet örökségéből merítenek, magyar történeti jelenetek egy olaszos falikárpiton, Pilz János koncertmesterrel megkapó összhangban és váltakozva …

A Budapesti Vonósok Weiner Leó iránti hódolatának egyik legihletettebb első Divertimento előadása következett, az anyaföld és a hazavágyás kamara-himnuszaként.

A vallomásos beszélgetéssel egybefűzött est záródarabja Kodály Zoltán Epigrammák (1954) című fűzére, amelyek 9 kis tétele Kistétényi Melinda bukolikus énekverseivel (1958) vált kedvelt, kamara-átiratú „zenei éremmé” (Hollós Máté). Lencsés Lajos oboa (angolkürt) átirata pedig az elégikus emelkedettből libben a csipkelődő disztichonok világába: nagynevű hazánkfia így lényegült Camus-t idéző filozófusból a joie de vivre, az életöröm követévé.

Kategóriák
Hírek Uncategorized

Botvay 90 ünnepi hangverseny képekben

Teltházas Zeneakadémiai koncerttel köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából zenekarunk alapítóját és művészeti vezetőjét, Botvay Károlyt.  

Kategóriák
Hírek Uncategorized

A 90 éves Botvay Károlyt ünnepeljük

90. születésnap, 45 év a Budapesti Vonósok élén, 6000 koncert 5 kontinensen. A szép számok a többek között Liszt-, Kossuth-, Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas Botvay Károly eddigi izgalmas életét rejtik. Már ennyiből is sejtheti még a kevéssé bennfentes közönség is: élő legendáról van szó! De személyesebb irányba terelve a szót, idézzük csak Fülei Balázs zongoraművész gondolatait, aki laudációt mondott a Zeneakadémia professor emeritusáról az idei Weiner Leó-emlékdíj átadásakor: „Szerencsésnek mondhatja magát mindenki, aki Botvay tanár úrnál tanult vagy tanul éppen most. Ízlésvilága, értékrendje jelenné teszi a múltat, termékeny keretet ad a jövőnek.”

Botvay gazdag életútját a számok és díjak mellett az állomások is jelzik: tanárai között tudhatta Friss Antalt, Banda Edét, Weiner Leót és Mihály Andrást, tagja, majd szólócsellistája volt a Magyar Állami Operaház zenekarának, muzsikált a Bartók, a Végh és az Új Budapest Vonósnégyesben, kamarazenére taníthatta a zeneakadémistákat, és megalapította, valamint máig vezeti a Budapesti Vonósokat. 

December 28-án Botvay Károly 90. születésnapját ünnepli – közhelyesen szólva – „mindenki, aki számít” a hazai zenei életben. A 90 évről elmondhatjuk, hogy minden ember esetében mérföldkő, ha megéri, és ezt meg kell ünnepelni, de egy olyan muzsikus kapcsán, aki Weiner Leó tanításait és szellemiségét adhatta tovább muzsikustársainak és tanítványainak, aki a legkiválóbb hazai kvartettek tagjaként, majd a Budapesti Vonósok művészeti vezetőjeként öregbítette a magyar (kamara)zene és zenészek hírnevét a nagyvilágban, mindenképp történelmi pillanat! A születésnapi köszöntőt a kiváló csellista és művészeti vezető természetesen elsősorban saját együttesétől kapja, de hallhatjuk játszani aznap este Rohmann Ditta csellóművészt, valamint Vigh Andrea hárfaművészt, a Zeneakadémia rektorát. A műsoron a Botvay tanár úr által igen szeretett és nagyra becsült Carl Philipp Emanuel Bach zenéje, valamint egykori mestere, Weiner Leó művei csendülnek fel. Az ünnepléshez a patinás helyszínt pedig mindannyiunk szeretett Zeneakadémiája biztosítja. 

Fotó: Szász Marcell

Program:
Carl Philipp Emanuel Bach: e-moll szimfónia, Wq 178
Carl Philipp Emanuel Bach: A-dúr csellóverseny, Wq 172

Weiner Leó: Románc, op. 29
Weiner Leó: Pasztorál, fantázia és fúga, op. 23

KÖZREMŰKÖDIK:

Vigh Andrea (hárfa)
Rohmann Ditta (cselló)

Budapesti Vonósok

koncertmester: Pilz János
művészeti vezető: Botvay Károly

JEGYEK: ITT

Kategóriák
Hírek Uncategorized

Itáliai körúton a Budapesti Vonósokkal

A hűvös-borongós ősz elől a napfényes Itáliába invitálja közönségét a Budapesti Vonósok együttese: a képzeletbeli úton a barokk és a klasszika nagy olasz mesterei csavarják fel a hőszabályzót. Ritkaságokkal és ismertebb dallamokkal egyaránt találkozhatunk a hangversenyen, az utóbbiakat leginkább Geminiani Corelli nyomán komponált d-moll concerto grossója képviseli, benne a híres La Follia-témával – melyet számos barokk mester mellett Liszt és Rachmaninov is feldolgozott –, de Boccherini d-moll szimfóniája, „Az ördög háza” is megszólal időről időre a koncerttermekben. Ugyanez már nem feltétlenül mondható el Sammartini versenyművéről vagy Pergolesi sinfoniájáról, így a különlegességekre vadászó ínyencek számára is tartogat meglepetéseket a Budapesti Vonósok októberi zeneakadémiai estje. Apropó, meglepetés: talán sokan azt sem tudták, hogy a Söndörgőből ismert virtuóz muzsikus, Eredics Salamon a népzene mellett bizony néha a klasszikus repertoárban is megmerítkezik: korábban Lachegyi Imre és Anneke Boeke irányításával mélyült el a blockflöte rejtelmeiben, fellépett Kocsis Zoltánnal és a Budapesti Fesztiválzenekar régizenei együttesével, de kamarazenekarunkkal sem most játszik először: legutóbb Söndörgő-átiratok és Vivaldi-művek bravúros előadásával nyűgözte le a zenekari tagokat és a hallgatóságot egyaránt. Ezúttal sem lesz ez másképp, főleg, hogy ez a repertoár – Geminiani Corelli hegedűszonátája nyomán komponált F-dúr concerto grossója, valamint Sammartini furulyaversenye – bőven lehetőséget kínál a barokkra oly jellemző szabadságra és improvizációra, ezt pedig a népzenei felvértezettségnek köszönhetően Eredics Salamon ki is használja majd, vagyis az élmény garantáltan egyszeri és megismételhetetlen lesz.

Eredics Salamon (fotó: Emmer László)

Geminiani: d-moll („La Follia”) concerto grosso Corelli nyomán
Corelli Concerto for Flute No.4
Salieri: D-dúr sinfonia („La Veneziana”)

SZÜNET

Pergolesi F-dúr sinfonia
Sammartini F-dúr furulyaverseny
Boccherini d-moll („Az ördög háza”) szimfónia, op. 12

KÖZREMŰKÖDIK:

Eredics Salamon (blockflöte)

Budapesti Vonósok

koncertmester: Pilz János
művészeti vezető: Botvay Károly

JEGYEK: ITT

Kategóriák
Uncategorized

Zenés kastélytúrák a Budapesti Vonósokkal

A XXV. Haydn Fesztiválon visszatér a zenés kastélytúra zenekarunk közreműködésével.
 
Előadások:
2022. július 16., szombat 11, 13 és 15 órától
2022. július 17., vasárnap 14  és 16 órától
 
Amikor elhatároztuk, hogy a Haydn Fesztivál új helyszín Pápa lesz, az egyik első tervünk az volt, hogy szeretnénk bemutatni a látogatóknak ezt a csodálatos kastélyt.
A helyi szervezőkkel együtt kialakítottunk olyan interaktív, zenés tárlatvezetéseket, ahol a látogatók egyszerre ismerhetik meg az épület gyönyörűen berendezett termeinek történetét, hallhatnak érdekes legendákat az Esterházyak életéről, láthatják hogyan zajlottak a mindannapok a kastélyban, miközben Haydn csodálatos kamarazenéi szólalnak meg a Budapest Vonósok előadásában.